Viện Hỗ trợ Đổi mới Sáng tạo Doanh nghiệp

Viện Hỗ trợ Đổi mới Sáng tạo Doanh nghiệp (IBIA) được Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội cấp giấy phép hoạt động số B-30/2015/ĐK-KH&CN, ngày 26/10/2015. Mã số doanh nghiệp 0107294955, cấp ngày 1/1/2016. Hoạt động trên các lĩnh vực nhà nước không cấm theo Luật và theo các quy định của nhà nước.

DỊCH VỤ

IBIA chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn về nông, lâm nghiệp, thủy lợi và chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng và quản lý dự án, tăng cường năng lực, phát triển tổ chức, thương mại, định hướng nghề nghiệp, du học và quản lý cho các doanh nghiệp, tổ chức công, các tổ chức phi chính phủ, các công ty tư vấn quốc tế tại Việt Nam và khu vực. Các dịch vụ chính không giới hạn, bao gồm:

  1. Thiết kế, xây dựng dự án

  2. Quản lý dự án

  3. Gọi VỐN

  4. Tư vấn đầu tư

  5. Đối tác hợp tác

  6. Giám sát - Đánh giá

  7. Co-workking