Kể cho chúng tôi ý tưởng của bạn. IBIA sẽ biến ý tưởng thành dự án và chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn trong xuốt quá trình triển khai thực hiện biến ý tưởng thành hiện thực.

IBIA hỗ trợ mọi giai đoạn của dự án từ nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, thiết kế dự án, hỗ trợ quá trình xin thẩm định, phê duyệt, tổ chức triển khai,  gọi vốn, quản lý tài chính, giám sát - đánh giá và quản lý vận hành... 

 

Give life to your ideas! We write your project and will follow you during the whole length of the project's life cycle!

Tư vấn Thiết kế và Xây dựng dự án

Bạn đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh hay mở rộng dịch vụ, sản xuất nhưng băn khăn bắt đầu từ đâu?
 

​Bạn cần hỗ trợ xây dựng dự án và đầu tư?

 

Bạn muốn đi du học hay xuất khẩu lao động
 

Hãy để chúng tôi giúp bạn.

T: +84947467960  +84913213417

E: info@ibia.vn

Tòa nhà số 74, ngõ 349 Minh Khai, HBT, Hà Nội, VIỆT NAM

Giấy phép B-30/2015/ĐK-KH&CN, Sở KHCN cấp 26/10/2015.

VIỆN HỖ TRỢ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO DOANH NGHIỆP

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon