IBIA blockchain.jpg

IBIA chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn về nông, lâm nghiệp, thủy lợi và chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng và quản lý dự án, tăng cường năng lực, phát triển tổ chức, xúc tiến thương mại và quản lý cho các doanh nghiệp, tổ chức công, các tổ chức phi chính phủ, các công ty tư vấn quốc tế  và khu vực tại Việt Nam; định hướng nghề nghiệp, tư vấn du học - xuất khẩu lao động cho cộng đồng. 

Bạn đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh hay mở rộng dịch vụ, sản xuất nhưng băn khăn bắt đầu từ đâu?
 

​Bạn cần hỗ trợ xây dựng dự án và đầu tư?

Hãy nói cho chúng tôi ý tưởng của bạn. IBIA sẽ biến ý tưởng của bạn thành dự án và chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn trong suốt quá trình triển khai thực hiện biến ý tưởng thành hiện thực.

IBIA hỗ trợ mọi giai đoạn của dự án từ nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, thiết kế dự án, hỗ trợ quá trình xin thẩm định, phê duyệt, tổ chức triển khai, gọi vốn, thương mại hóa, xúc tiến thương mại, thương hiệu, quản lý tài chính, giám sát - đánh giá và quản lý vận hành... 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế dự án và tư vấn tài chính, lập dự toán ngân sách, căn cứ theo thực tế sản xuất và kinh doanh chúng tôi sẽ giúp bạn tìm nguồn vốn, kêu gọi đầu tư phù hợp cho ý tưởng của bạn!

Bạn có vấn đề về quản lý, kiểm soát tài chính, thuế và giao dịch thương mại quốc tế, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn giải quyết đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành của nhà nước và nhà tài trợ.

Xây dựng các mối quan hệ là sự đầu tư dài hạn. IBIA sẽ giúp bạn tạo lập các mối quan hệ và giúp bạn kết nối với mọi khu vực công, tư, từ các trường đại học, các nhà nghiên cứu, các sinh viên tài năng các nhà đầu tư, sản xuất, nhà cung cấp đầu vào tới các nhà bao tiêu sản phẩm đầu ra, các đối tác quốc tế... 

IBIA hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá thương mại tại Việt Nam và các nước. Tìm các nhà cung cấp dịch vụ, sản phẩm. Yêu cầu báo giá và kết nối với các nhà sản xuất và các nhà cung cấp B2B về Thương mại. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng xác định các đối tác tiềm năng, tìm kiếm các báo cáo  chi tiết của các công ty và các ngành công nghiệp nói chung và xác định khả năng thị trường của sản phẩm hoặc dịch vụ...

Bạn đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh, sản xuất nhưng băn khoăn chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn cần hỗ trợ cho các dự án mới?

Hãy để IBIA giúp bạn, Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, đât đai, bất động sản, tư vấn mua, bán sát nhập, tái cấu trúc Doanh nghiệp ... 

Tư vấn tái cấu trúc các lâm trường với UBND tỉnh Quảng Ninh

Dịch vụ thiết kế hệ thống giám sát - đánh giá, và giám sát - đánh giá giúp khách hàng lập ra chương trình quản lý dựa trên kết quả, bằng chứng và đo lường sự tiến bộ về các mục tiêu. Chúng tôi giúp khách hàng thiết lập các mục tiêu thực tế và cải thiện hiệu suất. Cung cấp các giải pháp theo dõi và đánh giá từ thiết kế dự án cho tới triển khai thực hiện và hoàn thành mục tiêu.

Mục tiêu là giúp khách hàng duy trì trách nhiệm giải trình, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ mà họ cung cấp. Hệ thống của chúng tôi giúp khách hàng phân tích hiệu quả hoạt động và mục tiêu cần đạt được, đảm bảo năm tiêu chuẩn cốt lõi là 'phù hợp', 'hiệu quả', 'hiệu xuất', 'tác động' và 'bền vững'.

SME Korea and VCIC IBIA21.jpg

IBIA cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoàn thiện, ứng dụng, thương mại hóa CN; xây dựng mô hình kinh doanh, huy động vốn đầu tư và các hoạt động khác thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp KHCN. Cụ thể:

  1. Cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nghiên cứu KH và phát triển CN; hoàn thiện, ứng dụng, thương mại hóa, lựa chọn, tiếp thu, giải mã, làm chủ, cải tiến CN.

  2. Xây dựng mô hình kinh doanh, hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ.

  3. Tư vấn xây dựng phát triển, hỗ trợ thẩm định các dự án CN, CN cao.

  4. Đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường năng lực quản lý và triển khai sản phẩm CN.

  5. Hỗ trợ sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu KH.

  6. Tư vấn, đào tạo về nghiên cứu KH, phát triển CN, hoàn thiện, ứng dụng, thương mại hóa CN, khởi sự và quản trị DN, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, quản trị tài sản trí tuệ.

  7. Quảng bá công nghệ, doanh nghiệp KHCN. 

  8. Đầu tư, huy động vốn đầu tư, hỗ trợ hoạt động tài chính, tín dụng cho ươm tạo và thương mại hóa CN, doanh nghiệp KHCN.

  9. Phát triển, tiếp nhận các dự án hợp tác quốc tế về ứng dụng, chuyển giao CN.

 

Khai trương CampusK.jpg

Tham gia vào Văn phòng CHIA SẺ chung Co-working bạn sẽ là một phần của cộng đồng sáng tạo, có nghĩa là bạn được bao quanh bởi các đối tác tiềm năng, khách hàng sẵn có của hệ thống hoặc các cố vấn cao cấp tư vấn mọi lúc. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm những tài năng tuyệt vời để giúp bạn phát triển với các dự án cụ thể hoặc các cung cấp dịch vụ giúp bạn các công việc bán thời gian với kỹ năng cao, và chi phí cho văn phòng hầu như không có với các dịch vụ hoàn hảo.